31 March 2011

Tawadhu'

Imam Hasan al-Basri ditanya tentang sifat tawadhu'. 
Beliau berkata, "Tawadhu"itu ialah engkau mengeluarkan dirimu daripada kedudukan darjatnya. Apabila kamu bertemu dengan setiap muslim hendaklah kamu menganggap mereka lebih mulia daripada dirimu serta kamu mestilah sanggup membenamkan keegoan dirimu  sendiri. Di samping itu jangan lupa menghulurkan tanganmu kepada mereka yang berada dibawah sehingga dipimpin naik keatas. Oleh itu apabila kakimu tergelincir, lalu kamu jatuh tersungkur selepas berada di kemuncak, janganlah kamu menunding jari kepada orang bawahan yang kamu pimpin itu yang menyebabkan kamu jatuh. Kenal pastilah kesalahan dan keaiban dirimu sendiri sehingga kamu berjaya berdiri semula di puncak sekali lagi. Ketika itu kamu benar-benar mengetahui bagaimana untuk memantap dan memperteguhkan langkah-langkah seterusnya, disamping sokongan yang kian bertambah daripada pendokongmu yang ada bersama dipuncak."

No comments:

Ada baik dibaca juga.....