08 February 2013

Sumber Maksiat

Menurut Ibnu Ataillah dalam kitab Hikamnya bermaksud:
"Asal semua maksiat, kelalaian dan syahwat ialah keredaan memuaskan hawa nafsu, sedangkan pokok segala ketaatan, kesedaraan dan kesopanan akhlak budi ialah pengekangan (penahanan) terhadap hawa nafsu. Dan engkau berkawan seorang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsu lebih baik daripada berkawan seorang alim yang selalu menurut hawa nafsunya. Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan bagi seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya, dan kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi seorang jahil yang sudah dapat mengekang(menahan) hawa nafsunya".

Hadith Qudsi

Al-hadith al-qudsi iaitu hadith yang diriwayatkan oleh Rasulullah S.A.W dan disandarkan kepada Allah S.W.T. Hadith ini juga dinamakan al-hadith Ilahi atau Al-hadith ar-rabbani.

Al-hadith an-nabawi iaitu hadith yang disandarkan kepada Rasulullah S.A.W samada perkataan, perbuatan atau sifat atau taqrirnya.

HADIS NABAWI

Hadis nabawi itu ada dua bahagian:

( Pertama, tauqifi )

Yang bersifat tauqifi iaitu yang kandungannya diterima oleh Rasulullah s.a.w. dari wahyu. Lalu, ia menjelaskan kepada manusia dengan kata-katanya sendiri. Bahagian ini meskipun kandungannya dinisbahkan kepada Allah, tetapi dari segi pembicaraan lebih layak dinisbahkan kepada Rasulullah s.a.w., sebab kata-kata itu dinisbahkan kepada yang mengatakannya meskipun di dalamnya terdapat makna yang diterima dari pihak lain.

Ada baik dibaca juga.....