23 March 2011

Belilah....anda tidak rugi....

41 Kelebihan Rasulullah SAW

“Maklumat dalam risalah kecil ini adalah merupakan pilihan pengarangnya daripada riwayat yang sahih, tidak ada yang boleh diputuskan sebagai daif. Inilah keistimewaan risalah ini berbanding dengan kitab-kitab yang lain”. (Tahqiq Bidayah al-Sul, ms. 12)
Kandungan buku ini keseluruhannya menunjukkan kepada ketinggian darjat Rasulullah SAW, maka kita sebagai umatnya wajib menyayangi Baginda dengan mengikut petunjuk dan ajarannya yang sebenar, bukan hanya sekadar mencipta slogan atau cogankata yang ditulis untuk dilaungkan.
Penulis
Penterjemah
: Sheikh Izzuddin Abdul Aziz Bin Abdul Salam Al-Sulami
: Dr. Basit Bin Abdul Rahman
Kod Katalog
: TBBK 1180
Kod ISBN
: 978-967-388-022-5
Harga
: Semenanjung M'sia - RM8.00
: Sabah / S'wak: RM10.00
 
 
 
 

No comments:

Ada baik dibaca juga.....