28 June 2012

Nasihat Syeikh Qadir al-Jailani

 JANGAN BERGANTUNG PADA AMAL


"Beramallah dan bersungguh-sungguhlah! Namun, jangan bergantung pada amal. Orang yang tidak beramal adalah orang yang mimpi, sedangkan orang yang bergantung pada amal adalah orang yang sombong dan terpedaya."

09 June 2012

Siapakah Wali-Wali Allah?


Siapakah Wali-Wali Allah?


Amr bin Aljamuh ra. berkata: Nabi saw. bersabda: Allah ta'ala berfirman: "Sesungguhnya wali-waliKu dan kekasih-kekasihKu dari para hambaKu ialah mereka yang disebut namanya jika orang menyebut namaKu, juga Aku disebut orang bila menyebut nama mereka." 


Dari Abi Hurairah RA katanya, telah bersabda Rasulullah saw : Sesungguhnya Allah swt telah berfirman:
"Barangsiapa yang menyakiti wali-Ku , maka Aku isytiharkan perang kepadanya. Tidaklah hamba-Ku mendekati-Ku dengan suatu pekerjaan yang lebih Aku sukai daripada dia mengerjakan apa yang Aku telah fardhukan keatasnya. Dan sentiasalah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada-Ku dengan melakukan yang sunat sehingga Aku cinta kepadanya. Maka apabila Aku telah mencintainya, adalah Aku-lah yang menjadi pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan penglihatannya yang ia melihat dengannya, dan tangannya yang ia tamparkan dengannya, dan kakinya yang ia berjalan dengannya; Dan sesungguhnya, jika ia meminta kepada-Ku, nescaya Aku berikan kepadanya; Dan sesunggunya, jika ia memohon perlindungan kepada-Ku nescaya Aku berikan perlindungan kepadanya." 
(Riwayat Imam Bukhari)

Hurainannya:


Saya bersama orang sufi dan aku menerima 3 ilmu: mereka mengajariku bagaimana berbicara, mereka mengajariku bagaimana meperlakukan orang dengan kasih dan hati lembut, mereka membimbingku ke dalam jalan tasawwuf. 
- Imam Syafie -

Ada baik dibaca juga.....