10 January 2012

5 cara Tafakur

Abu Laith berkata bahawa jika seseorang ingin mencapai fadilat tafakur maka hendaklah berfikir dalam lima cara:
  1. Memikirkan ayat-ayat yang membuktikan kebesaran dan kekuasaan Allah
  2. Memikirkan nikmat pemberian Allah
  3. Memikirkan pahala yang dijanjikan oleh Allah
  4. Memikirkan seksaan hukuman Allah
  5. Memikirkan apa yang diredhai dan dimurkai Allah

No comments:

Ada baik dibaca juga.....