10 January 2012

Lima Syarat

Abu Laith al-Samarqandi didalam kitabnya Tanbih al-Ghafilin berkata bahawa seorang yang ingin menjalankan amar makruf dan nahi munkar harus melengkapi lima syarat:

  1. Berilmu, sebab orang yang bodoh tidak memahami makruf dan munkar
  2. Ikhlas kerana Allah dan menegakkan agama
  3. Kasih sayang kepada yang dinasihati, dengan baik dan ramah mesra dan jangan menggunakan kekerasan sebab Allah telah menyebut dalam kisah Lukman a.s yang bermaksud: "Anjurkan kebaikan dan cegahlah yang mungkar dan sabarlah segala penderitaanmu."
  4. Mesti mengerjakan apa-apa yang dianjurkan supaya tidak dikeji orang atas perbuatannya sendiri sehigga tidak termasuk firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 44 yang bermaksud: "Apakah kamu mengajurkan kebaikan kepada orang lain tetapi melupakan dirimu sendiri." 

No comments:

Ada baik dibaca juga.....