12 January 2012

Ibu Tentera Fisabilillah

Seorang sahabat yang mulia bernama al-Khansa' al-Nakha'iyah r.ha yang bergegas menuju peperangan al-Qadisiyah, sementara orang lain sudah berbaris untuk berperang. Kaum Muslimin berada di satu tempat dan kaum kafir juga berada disatu tempat yang lain. Kedua pasukkan tentera saling berhadapan. Hizbullah(tentera Allah) berada di satu sudut sementara Hizbu Syaitan (tentera syaitan) berada pada sudut yang lain,bendera "La illaha ill lallah" ditinggalkan disini, sementara bendera kebatillan ditinggalkan di sana.


Maka al-Khansa' mengadap kiblat seraya mengangkat tangan dan berdoa: "Ya Allah, pada ketika ini saya tidak mempunyai sesuatu yang lebih berharga daripada keempat-empat anak yang saya miliki. Ya Allah, saya telah menyerahkan mereka semua kepadaMu, ya Allah! Berikan kepada mereka al-Syahadah(mati syahid) pada hari ini."


Al-Khansa' mendatangi keempat-empat orang anaknya. Padahal dia tidak lagi mempunyai orang yang akan memberi nafkah untuknya selain daripada mereka. Dan dia tidak ada orang yang paling dia cinta selain daripada keempat-empat anak itu, sementara bapa mereka sudah meninggal dunia.


Al-Khansa' berkata kepada mereka: "Wahai anak-anakku! Berangkatlah kalian, mandilah dan pakailah kain kafan kalian, kalian mesti berani menghadapi kematian!" Mereka pun bergegas pergi mandi dan memakai kain kafan, lalu mereka mendatangi ibu tercinta. Al-Khansa' berkata kepada mereka: "Demi Allah, saya tidak berkhianat kepad baoa kalian dan saya tidak menipu bapa saudara kalian. Demi Allah, kalian ini adalah anak-anak dari seorang lelaki(pejuang). Sesungguhnya saya sudah berniat kerana Allah untuk mengikhlaskan kalian pada hari kelak dan mempersembahkan kalian pada hari ini. Apabila kalian berangkat, ikhlaskan niat hanya untuk "La illa ha ill lallah" semata-mata dan saya tidak akan melihat kalian lagi kecuali pada hari kiamat kelak."


Tatkala peperangan berakhir, orang ramai pun memberikan khabar gembira kepadanya. Mereka berkata: "Sesungguhnya keempat-empat anakmu telah mati syahid." Dia pun tersenyum bahagia. Ini adalah kegembiraan seorang hamba yang beriman.


Seorang penyair berkata:
Kegembiraan telah meresapi diriku sehingga besar luapan,
Sehingga kegembiraanku membuat aku menangis. 


Al-Khansa' berkata: "Segala puji bagi Allah yang telah meninggikan darjat saya! Ya Allah, terimalah mereka di sisiMu." Allah s.w.t berfirman dalam surah al-Syu'ara' ayat 88-89 yang bermaksud: "(Iaitu) pada hari harta, dan anak-anak lelaki tidak berguna kecuali orang-orang yang mengadap Allah dengan hati yang bersih."


Wallahualam.

No comments:

Ada baik dibaca juga.....