04 January 2012

Ikhlas

Daripada Amir al-Mukminin Abi Hafs, Umar bin al-Khattab r.a katanya, aku mendengar Rasulullah s.a.w bersabda maksudnya: "Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat dan sesungguhnya setiap orang mengikut yang dia niat. Maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan RasulNya maka hijrahnya kepada Allah dan RasulNya dan siapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapatinya atau kerana perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya."

(hadis sahih diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam kitab Sahihnya, Muslim 1907, Abu Daud 2201, al-Tirmizi 1646, Ibn Majah 4227, al-Nasa'i 1/59, Imam Ahmad dalam al-Musnad 1/25 dan 43, al-Daraqutni, Ibn Hibban dan Baihaqi,)

Pengajaran hadis
Ikhlas ialah sesuatu yang termulia bagi setiap amalan ibadat. Amal yang berdasarkan kepada niat yang baik dan ikhlas diterima Allah dan diberi ganjaran nya. Imam Nawawi r.h dalam keterangannya mengenai amal yang disertakan dengan niat yang baik , telah berkata bahawa amal ini ada tiga bahagian iaitu:
  1. Amal yang dikerjakan kerana takut kepada Allah s.w.t. Amal ini dinamakan ibadat hamba.
  2. Amal yang dikerjakan kerana mendapatkan syurga dan pahala. Amal ini dinamakan ibadat saudagar.
  3. Amal yang dikerjakan kerana malu kepada Allah s.w.t dan kerana dilaksanakan hak kehambaan dan membuktikan kesyukuran serta merasakan diri sebagai seorang yang masih dalam kecuaian dan kebimbangan yang penuh ketakutan kerana tidak tahu adakah amalnya diterima atau tidak. Amal ini dinamakan ibadat yang merdeka.
petikan dari buku Himpunan Hadis Modal Insan karangan Dr.Zulkifli Mohamad al-Bakri (2007)


Berkata Syaikh Abdul Malik, “Ikhlas itu bukan hanya terbatas pada urusan amalan-amalan ibadah bahkan ia juga berkaitan dengan dakwah kepada Allah. Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam saja (tetap) diperintahkan oleh Allah untuk ikhlas dalam dakwahnya”.*

No comments:

Ada baik dibaca juga.....