12 January 2012

3 Pesanan IblisIblis datang kepada Nabi Musa a.s dan berkata:"Engkau yang dipilih oleh Allah rasulNya dan Kalimullah, sedangkan aku seorang makhluk biasa, yang ingin bertaubat kepada Tuhan. Maka tolonglah aku, semoga taubatku diterima." Nabi Musa a.s merasa gembira lalu ia berwuduk dan sembahyang kemudian ia berdoa: "Ya Tuhan, Iblis adalah makhlukMu dan dia ingin bertaubat, maka terimalah taubatnya." Maka diturunkan wahyu kepada Nabi Musa:"Ya Musa, dia tidak akan bertaubat." Jawab Musa:" Ya Tuhan, dia mahu bertaubat." Maka turun wahyu kepada Musa, :"Aku telah menerima permintaanmu Musa, maka suruhlah ia sujud kepada kubur Adam, maka Aku akan menerima taubatnya."


Nabi Musa sangat gembira dan menyampaikan suara wahyu itu kepada iblis, tiba-tiba iblis marah dan sombong serta berkata: "Aku tidak sujud kepadanya pada masa hidupnya, bagaimana akan sujud sesudah matinya?" Lalu iblis berkata: "Hai Musa, kerana engkau telah menolongku, maka kini engkau berhak menerima hadiah daripadaku, maka aku berpesan kepadamu tiga perkara:


  1. Ingatlah kepadaku ketika marah, sebab aku di dalam tubuhmu mengikut saluran darah.
  2. Ingatlah kepadaku ketika menghadapi musuh ketika perang, sebab aku datang kepada anak Adam mengingatkan kepadanya keadaan isteri, anak, hartanya sehingga dia lari ke belakang.
  3. Awaslah, jangan duduk sendirian dengan wanita yang bukan mahram, sebab aku sebagai utusannya kepadamu dan utusanmu kepadanya.


---------------------------------------------------

No comments:

Ada baik dibaca juga.....