27 September 2012

Nasihat Syeikh Qadri al-Jailani

Mengutamakan Yang Utama

"Seorang mukmin sepatutnya mengutamakan yang wajib. Setelah itu baru yang sunnah. Selama perlaksanaan amal wajib belum selesai, sibuk dengan amalan sunnah adalah kebodohan dan kepandiran. Sebabnya, jika dia melakukan yang sunnah sebelum melaksanakan yang wajib, ibadahnya tidak diterima".

Petikan daripada

No comments:

Ada baik dibaca juga.....