01 July 2013

Kedudukan hadis Dhaif dalam syariat Islam

Di dalam menentukan kedudukan hadis dhaif ini terdapat 3 pandangan utama:

Mazhab pertama: Tidak harus beramal dengan hadis dhaif secara mutlak. Ini adalah pendapat Qadhi Abu Bakar Ibn al-Arabi dan dihikayatkan daripada Ibn Sayid al-Nas daripada Yahya bin Ma'in.

Mazhab kedua: Boleh beramal secara mutlak. Pendapat ini dihekayatkan daripada Abu Daud dan Imam Ahmad.

Mazhab ketika: Boleh beramal pada fadhail a'mal. mau'izah dan qasas. Ini pendapat yang muktamad daripada Imam-imam al-Muhaqqiqqin. Antaranya ialah al-Maimuni daripada Imam Ahmad, al-Baihaqi daripada Ibn Mahdi, Ibn al-Mubarak, Ibn Abd al-Bar dan Imam al-Nawawi.

Syarat-syarat Beramal Dengan Hadis Dhaif di Sisi Imam al-Muhaqqiqin.


  • Hanya boleh digunakan pada fadhail a'mal sahaja
  • Hadis yang digunakan tidak terlalu lemah(dhaif)
  • Hendaklah ia termasuk di bawah asal yang diamalkan dengannya.
  • Jangan beriktikad ketika beramal dengannya bahawa ia thabit tetapi secara ihtiat sahaja
Inilah yang dinyatakan oleh Hafiz Ibn Hajar dan beliau menambah dengan syarat tidak beriktikad ketika beramal thabitnya supaya tidak menisbahkan kepada Nabi S.A.W pendapat ini dinaqalkan oleh al-Sakhawi daripada Ibn Abdul Salam dan Ibn Daqiq al-Id.

No comments:

Ada baik dibaca juga.....