27 March 2012

Apakah hukum nikah?-Syeikh Abdul Qadir al-Jailani

Ketika Syeikh sedang asik dalam aktiviti sama' dan wajd' di hadapannya muncul secebis kertas di dalamnya tertulis satu pertanyaan mengenai fiqh: "Saya minta izin bercakap dan bertanya, adakah nikah itu hukumnya wajib atau tidak?" 


Syeikh menjawab, "Dalam persoalan ini terdapat perbezaan pendapat. Satu mazhab mengatakan bahawa nikah itu sunnah. Mazhab lain mengatakan bahawa sibuk beribadah (sehingga tidak berkahwin), apabila tidak ada kebimbangan berkenaan dengan hasrat biologinya, adalah lebih utama. Ini pendapat Syafi'e dan Ahmad. Menurut Abu Hanifah, berkahwin lebih utama.


Bila kamu murid, sibuk dengan ibadahmu itu lebih utama. Bila kamu murad, kamu tidak berhak merancang apa pun untuk dirimu. Bila Allah mahu, Allah akan mengahwinkanmu. Bila Allah mahu, Allah akan menjadikanmu sibuk dengan aktiviti selain perkahwinan(ibadah). Bila ada bahagianmu yang dapat kamu ambil, bahagian itu akan mengambilmu dan berkata kepada Allah Yan Maha Benar. Aku tidak berbuat apa pun, tetapi dia menjauhi dariku, dia menjadikanMu memerhatikannya."


Adapun untuk murid, disisi batin, berkahwin haram baginya, atau dia menambah bilangan bajunya(maksud mengurangkan kualiti zuhudnya), atau ia memiliki empat jari di bumi (maksudnya rugi). Murid itu pelancong, dia tidak dapat menetap, tidak mempunyai baju dan tidak memiliki perabot. Bahkan dia telanjang tidak mengenakan seluruh bajunya (maksudnya tidak berhasrat atau kilauan dunia). Bila dia telah sampai kepada tujuannya dan perjalanannya berakhir di sana, jika Allah Yang Maha Menguasai mahu mengahwinkannya, Allah akan melaksanakannya dengan wajd'-NyaPetikkan dari buku 
Kisah Kehidupan Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani 
Terbitan Al-Hidayah (2011)
http://www.hidayah.com.my/site/

No comments:

Ada baik dibaca juga.....