06 May 2012

Maqam-maqam dalam Tasawuf

Terdapat 8 maqam yang perlu ada dalam diri seseorang itu untuk mencapai Makrifat.

  1. Maqam Taubat
  2. Maqam Sidq
  3. Maqam Zuhud
  4. Maqam Sabar
  5. Maqam Fakir
  6. Maqam Tawakal
  7. Maqam Reda
  8. Maqam Syukur
Apakah yang dimaksudkan dengan "maqam"?
Maqam pula ialah pencapaian adab yang tertinggi oleh seorang sufi, natijah daripada mujahadah dan usaha keras sehingga melahirkan sifat sabar, natijah daripada latihan sabar. Zuhud pula adalah daripada latihan memikirkan kesan balasan hasil perbuatan sendiri dan lain-lain lagi. 
[Sebahagian daripada ulama tasawuf mengatakan bahawa maqam itu ialah taubat, syukur,raja', khauf, zuhud, tauhid,tawakal dan mahabbah.]


Petikkan dari buku
Soal jawab A-Z tentang Tasawuf tapi anda tiada tempat untuk bertanya...
Oleh Dr.Zulkifli Mohamad al-Bakri
Terbitan Telaga Biru.

http://www.telagabiru.net.my/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=375:soal-jawab-a-z-tentang-tasawuf-tapi-anda-tiada-tempat-untuk-bertanya&catid=45:buku&Itemid=339

No comments:

Ada baik dibaca juga.....