08 February 2013

Sumber Maksiat

Menurut Ibnu Ataillah dalam kitab Hikamnya bermaksud:
"Asal semua maksiat, kelalaian dan syahwat ialah keredaan memuaskan hawa nafsu, sedangkan pokok segala ketaatan, kesedaraan dan kesopanan akhlak budi ialah pengekangan (penahanan) terhadap hawa nafsu. Dan engkau berkawan seorang bodoh yang tidak menurutkan hawa nafsu lebih baik daripada berkawan seorang alim yang selalu menurut hawa nafsunya. Maka ilmu apakah yang dapat digelarkan bagi seorang alim yang selalu menurutkan hawa nafsunya, dan kebodohan apakah yang dapat disebutkan bagi seorang jahil yang sudah dapat mengekang(menahan) hawa nafsunya".

No comments:

Ada baik dibaca juga.....