11 July 2012

Pesan Syeikh Qadir al-Jailani

Penjaga Pintu Hati
"Keluarlah dari pintu nafsu. Jauhilah darinya. Asingkan diri dari kekuasaan. Serahkanlah semua urusan kepada Allah. Jadilah penjaga pintu hatimu. Turutilah perintahnya untuk memasukkan hanya yang dipersilakan masuk. Janganlah memasukkan nafsu kedalam hati setelah berjaya mengelurkannya . Keluarkanlah hawa nafsu dari hati dengan memeranginya. Jangan ikut keinginannya. Jangan turuti keinginan kecuali keinginan Allah. Jangan pula berangan-angan kerana itu adalah jurang kebodohan."


Modal dan keuntungan
"Jadikanlah akhirat sebagai modal dan dunia sebagai keuntungan. Gunakanlah waktu untuk mendapatkan akhirat. Bakinya baru digunakan untuk keperluan dunia. Jangan sebaliknya, dunia sebagai modal, sementara akhirat sebagai keuntungan. Sebabnya, jika demikian, waktu yang kamu semua gunakan untuk akhirat hanyalah baki. Dalam waktu yang baki itu kadang kala kamu semua solat pun tidak memenuhi rukun; tidak rukuk dan tidak sujud."

Petikkan dari buku
Kisah Kehidupan Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani
Terbitan Al-Hidayah (2011)
http://www.hidayah.com.my/site/

No comments:

Ada baik dibaca juga.....