19 October 2011

Taubat, qadha' solat dan puasa, syirik


Soalan; Apabila seseorang itu benar-benar telah bertaubat atas dosa-dosanya,apakah yang mesti dia lakukan?sekiranya sebelum ini dia seorang yang tidak solat dan puasa,adakah dia wajib mengqada solat dan puasa selama mana yang dia tinggalkan itu? dan sekiranya dia adalah pengamal syirik, apakah yang perlu dilakukan terlebih dahulu olehnya?
Jawapan;
1. Taubat adalah wajib ke atas setiap dosa yang kita lakukan. Bertaubat tidak cukup dengan beristighfar atau melakukan solat sunat taubat sahaja. Ia mesti dengan kita melaksanakan rukun-rukun taubat, iaitu;
a) Meninggalkan maksiat yang dilakukan
b) Melahirkan penyesalan dalam diri kerana terlanjur melakukan maksiat tersebut
c) Berazam tidak akan mengulangi lagi maksiat tersebut
d) Jika berkait dengan orang lain, hendaklah kita membebaskan diri dari haknya, iaitu memulangkan hartanya jika berkait dengan harta, atau menyerah diri untuk dihukum jika berkait dengan qazaf (menuduh orang lain berzina) atau memohon maaf darinya, dan jika kita mengumpatinya hendaklah memohon maaf dan meminta halal darinya.
(Riradhus-Salihin, Imam an-Nawawi, bab at-Taubah).
Setelah memenuhi rukun-rukun taubat di atas, barulah selepas itu kita susuli dengan solat sunat taubat dan banyak beristighfar. Menurut ulamak; tanda benar atau tidaknya taubat seseorang dapat dilihat kepada perubahan hidupnya selepas ia bertaubat. Dari seorang yang tidak suka beribadah ia berubah menjadi orang yang gemar beribadah, dari seorang yang tidak pernah menghadiri majlis ilmu ia menjadi seorang yang amat cintakan ilmu dan majlis ilmu. Kalau dahulu ia suka berkawan dengan orang-orang kaki maksiat, setelah bertaubat kawan-kawannya ialah orang-orang soleh dan para ulamak. Jika kehidupannnya sama seperti dulu, tiada sebarang perubahan, itu tandanya ia belum benar-benar bertaubat.
2. Solat dan puasa adalah kewajipan yang telah ditentukan waktunya oleh Allah. Firman Allah (bermaksud); “Sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan atas orang-orang yang beriman, yang tertentu waktunya” (Surah an-Nisa’, ayat 103). Setiap waktu solat yang kita lalui tanpa mengerjakan solat, maka kita telah berhutang dengan Allah. Begitu juga dengan puasa ramadhan. Oleh itu, orang yang meninggalkan solat fardhu dan juga puasa fardhu, wajib ia mengqadhanya mengikut bilangan yang ditinggalkan. Jika bilangan tersebut tidak dapat dipastikan, hendaklah ditentukan dengan andaian dan diusahakan menggantinya hingga hati benar-benar berpuas hati bahawa semua yang ditinggalkan telah diqadha. Ada ulamak mengsyorkan; seorang yang tidak ingat berapa banyak solat yang telah ia tinggalkan, hendaklah ia melakukan solat qadha pada setiap kali selepas menunaikan solat ada’ (tunai) dan hanya berhenti bila diyakini telah menyamai atau melebihi bilangan solat yang ditinggalkan.[1] Di samping qadha, wajib juga bertaubat nasuha jika solat fardhu itu –dan begitu juga puasa- ditinggalkan dengan sengaja (tanpa sebarang keuzuran). Tidak cukup dengan qadha sahaja tanpa taubat.
3. Bertaubat dari amalan syirik pun sama syarat-syaratnya seperti di atas. Orang yang terlibat, 
(pertama) ia wajib meninggalkan amalan syirik yang dilakukannya. Jika syirik itu membabitkan pemakaian tangkal, azimat dan sebagainya, hendaklah tangkal dan azimat itu dibuang.


(Kedua) ia hendaklah menyesali keterlanjurannya beramal dengan syirik itu dan,


(ketiga) ia hendaklah bertekad untuk tidak mengulangi lagi amalan syirik yang dilakukan itu termasuk tidak akan bertandang lagi ke tempat-tempat dilakukan amalan syirik itu dan tidak akan berjumpa/bertemu lagi pengamal-pengamal amalan syirik. Selain itu ia hendaklah banyak beristighfar kepada Allah, berzikir dengan kalimah Tauhid, mengerjakan solat, membanyak al-Quran dan menuntut ilmu agama terutamanya ilmu Aqidah atau iman untuk membuang fahaman-fahaman syirik yang menguasai pemikirannya sebelum ini. Ibadah-badah dan amal-amal ketaatan tersebut insya Allah akan menghapuskan kejahatan-kejahatan syirik dan kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan sebelum ini sebagaimana sabda Nabi –sallallahu ‘alaihi wasallam-; “Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, ikutilah kejahatan dengan kebaikan yang akan menghapuskannya dan berakhlaklah dengan manusia lain dengan akhlak yang baik”.
(HR Imam Ahmad dan at-Tirmizi dari Abi Zarr –radhiyallahu ‘anhu-).
Wallahu a’lam.
Rujukan;
1. Riyadhus-Salihin, Imam an-Nawawi, bab at-Taubah.
2. Fatwa-Fatwa Semasa, Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili, hlm. 15.
Nota;
[1] Kewajipan mengqadha semua solat fardhu yang ditinggalkan –sama ada dengan sengaja atau tanpa sengaja (seperti kerana tertidur, terlupa dan sebagainya) adalah pandangan jumhur ulamak (merangkumi mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi’ie). Sebahagian ulamak berpandangan –antaranya Imam Ibnu Hazm dan Imam Ibnu Taimiyyah- berpandangan; hanya solat yang ditinggalkan tanpa sengaja sahaja yang dituntut supaya diqadha. Contohnya; seorang yang tertidur hingga terlepas waktu subuh, ia wajib mengqadha segera solat subuh itu sebaik sahaja ia bangun. Adapun orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, tidak ada qadha untuknya. Menurut Imam Ibnu Taimiyyah; tidak disyariatkan qadha untuk orang yang meninggalkan solat dengan sengaja, malah tidak sah solat qadhanya itu, sebaliknya ia hendaklah memperbanyakkan solat-solat sunat (semoga dapat menampung solat-solat fardhu yang ditinggalnya). Berkata Imam Ibnu Hazm pula; Orang yang sengaja meninggalkan solat hingga keluar waktunya, selama-lamanya ia tidak akan mampu mengqadha/menggantinya. Oleh itu, ia hendaklah memperbanyakkan amalan-amalan kebaikan dan solat-solat sunat semoga akan memberatkan timbangannya di akhirat, di samping ia hendaklah bertaubat dan beristighfar kepada Allah. (Rujukan; Fiqh as-Sunnah, Syeikh Sayyid Sabiq, 1/196 dan Fatawa Arkan al-Islam, Syeikh Muhammad Soleh Uthaimin, hlm. 190 dan 197).
Artikel : Ustaz Ahmad Adnan Fadzil
ilmudanulamak.blogspot.com

No comments:

Ada baik dibaca juga.....