06 July 2011

Taqwa

Kalau kita ertikan menurut ajaran  atau syara' maka taqwa bermakna menjauhkan dan memelihara serta mengadakan penjagaan diri atas laknat Allah iaitu dengan menjalankan apa yang menjadi kehendak Illahi dan patuh kepadaNya serta menjauhi larangan-larangan.


Pendapat Para Ulama
 • Taqwa ialah: Mentaati perintah Allah dan menjauhi laranganNya agar terhindar dari hukum Allah.
 • Taqwa ialah: Menjaga diri dari segala sesuatu yang berakibatkan negetif sehingga tidak terjerumus kepada perkara dosa.
Demikianlah antara lain makna dari taqwa sehingga inilah yang harus mendasari segala amal yang dilakukan oleh sekelian manusia. Dengan taqwa ini pula Allah melihat sehingga nilai dari amal perbuatan ditentukan dengan ketaqwaan dalam hati.

 • Taqwa adalah : bersedia membersihkan diri dari berbagai tindakan kerana takut hal-hal yang haram
 • Taqwa yakni : Jika hati dapat merasakan takut kepada Allah sehingga mahu beramal untuk mendapatkan pahala dari Allah dan siap meniggalkan sesuatu yang dimurkai Allah.
Tanda-tanda Taqwa
 1. Berpendirian bahawa tiada Tuhan selain Allah
 2. Menghayati ajaran-ajaran dari Allah
 3. Memalingkan diri pada hal-hal yang dimurkai Allah
 4. Menjauhkan diri pada hal-hal yang dimurkai Allah
 5. Menghayati tuntutan dari ajaran Islam
 6. Memelihara diri agar dapat menjalankan apa yang diteladani oleh Rasulullah
 7. Menghayati ajaran Nabi Muhammad s.a.w melalui tulisan dan ucapannya
Maka kita bermunajat agar petunjuk dari Allah selalu melimpah pada kita. Sehingga jelas bagi kita melihat keburukan kemudian Allah memberi kekuatan untuk kita meniggalkan keburukan tersebut. Diberi pula kekuasaan untuk melihat sesuatu yang baik dengan jelas sehingga diberi kemudahan untuk menjalankannya.

Petikan dari buku 
TAQWA
Mengapa Jemu Memilikinya?
Karangan Muhammad Esfahan (2010)

No comments:

Ada baik dibaca juga.....